"เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ 3Rs ประจำปี พ.ศ. 2562"**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 โดยมี นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด กล่าวรายงาน และได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานโรงงาน 4.0 ที่มีกระบวนการผลิตระบบ Midea Automation System ของบริษัท โตชิบา คินซูมเมอร์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และคณะเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วม ณ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี

โดยโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมและป้องกันปัญหามลพิษต่างๆ อีกทั้งสร้างจิตสำนึกและในการรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน มุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนซึ่งพื้นที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดีเป็นพื้นที่ต้นแบบการดำเนินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของกระทรวงอุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา ทำให้ได้รับการประเมินยกระดับพัฒนาเป็น “สวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 5” และในโอกาสนี้ยังได้เยี่ยมชมเทคโนโลยีการป้องกันน้ำท่วมของสวนอุตสาหกรรมบางกะดี อีกด้วย