"เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ 3Rs ประจำปี พ.ศ. 2562"**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
มาทำความรู้จักกับ “ศูนย์บริการสารพันทันใจ” กรมโรงงานอุตสาหกรรม กันนะครับ ว่าให้บริการด้านใดบ้าง

       “ศูนย์บริการสารพันทันใจ” กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นศูนย์ให้บริการรูปแบบ Single Window ตั้งอยู่ภายในกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6  เปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. ด้านวัตถุอันตราย (เคาน์เตอร์ 1 - 8) โทร 02 - 202 - 4227
คาน์เตอร์ 1 - 5  ให้บริการเรื่อง
- การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการต่ออายุ  การขึ้นทะเบียนและต่ออายุวัตถุอันตราย  
- การแจ้งดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และการต่ออายุ  
- การสมัครสมาชิก วอ.- อก.6 และ วอ.- อก.7 ยื่น PEN  ยื่นหนังสือมอบอำนาจ (แบบรายปี)  
- ยื่นหนังสือหารือชนิดที่ 1
เคาน์เตอร์ 6 - 7  ให้บริการเรื่อง
- ยื่นเรื่องทั่วไป ยื่นหารือเคมีภัณฑ์  การขึ้นทะเบียนแท็งก์  การแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงยกเลิก วอ-อก.6 และ วอ-อก.7
- การนำเข้าเศษพลาสติก คลอโรฟอร์ม คาเฟอีน  การแจ้งมีบุคลากรเฉพาะ (บฉ.1) และการจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะ (บฉ.2)
เคาน์เตอร์ 8  ให้บริการเรื่อง  
- รับใบอนุญาตวัตถุอันตราย (ขึ้นทะเบียน - เรื่องแก้ไข - เศษพลาสติก)

2. ด้านกากอุตสาหกรรม (เคาน์เตอร์ 9 - 13) โทร 02 - 202 - 4127 / 02 - 202 - 4242
เคาน์เตอร์ 9  ให้บริการเรื่อง ขออนุญาตขึ้นทะเบียน ขออนุญาตนำเข้า  ส่งออกของเสียเคมีวัตถุ (Used/Waste) ขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ.8)  ขออนุญาตนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว  การสมัครสมาชิก วอ.-อก.6 การขออนุญาตตามอนุสัญญาบาเซล รับใบอนุญาตฯ
เคาน์เตอร์ 10 - 13  ให้บริการเรื่อง 
- แจ้งขอขยายเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในโรงงาน (สก.1)  และขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2)  
- รับใบอนุญาต  แจ้งรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.3, สก.4, สก.5)  รับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.6)  บัญชีแสดงรายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ทำการบําบัดหรือกําจัด (สก.7)  
- บัญชีแสดงรายการผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงผสม
- วัตถุดิบทดแทน (สก.8)  บัญชีแสดงการรับมอบเชื้อเพลิงผสม วัตถุดิบทดแทน (สก.9)
- เลขประจำตัว 13 หลัก ใบกำกับขนส่งของเสียอันตราย (Manifest)  การแต่งตั้งตัวแทน  แผนฉุกเฉิน
 
3. ด้านอนุญาตกิจการโรงงาน (เคาน์เตอร์ 14 - 17) โทร 02 - 202 - 4041 / 02 - 202 - 3954
เคาน์เตอร์ 14 - 17  ให้บริการเรื่อง
- ยื่นรับฟังความคิดเห็นฯ การประกอบกิจการโรงงานและขยายโรงงาน 
- ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)  ขออนุญาตขยายโรงงาน  โอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
- แจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3  
- แจ้งประกอบกิจการในส่วนขยายโรงงาน
- เปลี่ยนชื่อโรงงานหรือชื่อผู้รับใบอนุญาต  เปลี่ยนที่ตั้ง
- เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรายการเครื่องจักรไม่ถึงขั้นขยายโรงงาน
- ออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
- แจ้งหยุดประกอบกิจการโรงงานชั่วคราว  แจ้งเปิดหลังหยุดประกอบกิจการโรงงานชั่วคราว แจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน
- ชำระค่าธรรมเนียมรายปี

4. ด้านความปลอดภัย (เคาน์เตอร์ 18 - 19) โทร 02 - 202 - 4211
เคาน์เตอร์ 18 - 19  ให้บริการเรื่อง
- ขึ้นทะเบียนต่ออายุผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
- วิศวกรตรวจทดสอบ
- ขึ้นทะเบียนต่ออายุทะเบียน ผู้ควบคุม ส่ง บรรจุก๊าซ
- ขึ้นทะเบียนต่ออายุวิศวกรควบคุมและอำนวย สร้าง ซ่อม  
- รับเอกสารรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำ  หม้อต้ม ภาชนะรับแรงดัน
- รับเอกสารหม้อต้มของเหลวสื่อนำความร้อน
- รับเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับสารกัมมันตรังสี
- รับแบบรายงานประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
- การยกเลิกการใช้หม้อน้ำ
 
5. ด้านสิ่งแวดล้อม (เคาน์เตอร์ 20) โทร 02 - 202 - 3964
เคาน์เตอร์ 20  ให้บริการเรื่อง
- แจ้งและรับแจ้งมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
- ยกเลิกเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ กากอุตสาหกรรม
 
6. ด้านการจดทะเบียนเครื่องจักรกลาง (เคาน์เตอร์ 21 - 22) โทร 02 - 202 - 3968
เคาน์เตอร์ 21 - 22  ให้บริการเรื่อง
- จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
- จดทะเบียนจำนองหรือขายฝากเครื่องจักร
- ประเมินราคาเครื่องจักร  แบ่งแยกรายการเครื่องจักร  เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเครื่องจักร
- ไถ่ถอนจำนอง  ขายฝากเครื่องจักร
- จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
- จดทะเบียนโอนสิทธิ์รับจำนองเครื่องจักร
- ขอแผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักร  ขอรับใบแทน  จดทะเบียนยกเลิก
 
7. ชำระค่าธรรมเนียม (เคาน์เตอร์ 23)
เคาน์เตอร์ 23 : รับบริการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ
 
ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 6.30 น. (ชำระค่าธรรมเนียม เวลา 08.30 - 15.30 น.) และวันเสาร์ เวลา 08.30 - 12.00 น. (ชำระค่าธรรมเนียมเวลา 08.30 - 11.30 น.)  ผู้ประกอบการและประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ตามเบอร์โทรศัพท์ข้างต้น
 
ศูนย์บริการสารพันทันใจ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ยินดีให้บริการผู้ประกอบการ และประชาชน
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส