ศูนย์บริการสารพันทันใจ งดให้บริการวันเสาร์ที่ 2 พ.ย. 2562**** "เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ 3Rs ประจำปี พ.ศ. 2562"**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น
        วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น โดยมี นางสาวพะเยาว์ คำมุข ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน นายรินทวัฒน์ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน ผู้แทนปลัดกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้ (27 ตุลาคม 2562) ในด้านต่างๆดังนี้ 1.ด้านกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ต่างๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร 2.การดำเนินการ(การแจ้งยกเลิก การจำหน่าย ทะเบียน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ) ของโรงงานจำพวกที่ 1 และ 2 เดิม ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 3.วิธีการ ขั้นตอน การเปลี่ยนจำพวกโรงงานจำพวกที่ 3 เดิม เป็นจำพวกที่ 2 4.การส่งมอบเอกสารและคู่มือ (ระยะเวลา) และ 5.การจัดอบรม (ประเด็น หลักสูตร แผนอบรม)  และการดำเนินการภายหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ ณ  ห้องประชุม 503 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม