ศูนย์บริการสารพันทันใจ งดให้บริการวันเสาร์ที่ 2 พ.ย. 2562**** "เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ 3Rs ประจำปี พ.ศ. 2562"**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนา The Smart lndustrial Safety
            วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนา The Smart lndustrial Safety โดยมี ท่านชูทาโระ ทากะฮะชิ ผู้แทนกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม METI  ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น นายปณตสรรค์ สูจยานนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดังกล่าว เข้าร่วม ณ ห้องจูบิลี่บอลรูม โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ 
ทั้งนี้งานสัมมนาดังกล่าว เกิดขึ้นภายใต้บันทึกข้อตกลง MOC ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เรื่อง The Smart Industrial System in Thailand เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบ AI ระบบ  IOT และ Big data มาใช้ เพื่อการยกระดับระบบ Safety & Maintenance ให้กับภาคอุตสาหกรรมต่อยอดไปสู่ Industry 4.