ศูนย์บริการสารพันทันใจ งดให้บริการวันเสาร์ที่ 2 พ.ย. 2562**** "เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ 3Rs ประจำปี พ.ศ. 2562"**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
เยี่ยมชมโรงงาน บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562  เวลา 10.00 น. นายปณตสรรค์ สูจยานนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม นายวัชรุน จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ให้การต้อนรับคณะ  มร.ชูทาโระ ทาคาฮาริ รองผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายอุตสาหกรรมและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น โดยได้นำคณะดังกล่าว เข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโรงงานที่มีมาตรฐานและเทคโนโลยี รวมทั้งการพัฒนากระบวนการผลิตที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ที่จังหวัดระยอง ซึ่ง กรอ. ได้กำหนดการจัดกิจกรรมตามความร่วมมือ Moc กับทางกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (Ministry of Economy,Trade and Industry:METI) ประจำปี 2562 ลงนามเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ การเข้าเยี่ยมชมโรงงานดังกล่าว เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ตลอดจนกิจกรรมด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับกลยุทธ์ดิจิตอลและไอทีเพื่อยกระดับความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรมจากคณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น