"เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ 3Rs ประจำปี พ.ศ. 2562"**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนา "เคล็ดลับการขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อการปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักรและการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานโครงการ
          วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนา "เคล็ดลับการขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อการปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักรและการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานโครงการ" โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 โรงงาน โดยมีนายพรยศ กลั่นกรอง ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้ประการ และจำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกว่า 200 คน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร 
          โดยโครงการดังกล่าวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากทุกสถาบันการเงิน และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอต่อการดำเนินการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีการใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง มีนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้สูงขึ้น