"เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ 3Rs ประจำปี พ.ศ. 2562"**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานพิธีลงนามความร่วมมือพันธมิตรด้านการลงทุนในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจเริ่มต้น
     วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานพิธีลงนามความร่วมมือพันธมิตรด้านการลงทุนในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจเริ่มต้น โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าว พร้อมด้วย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในฐานะเลขานุการในคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวแสดงความยินดี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน และนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานที่ปรึกษา บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวสาระสำคัญของการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ร่วมด้วย นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการเงินสถาบันการศึกษาพันธมิตรด้านการลงทุนทั้งสิ้น 13 หน่วยงาน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล
 
สำหรับโครงการอินโนสเปซ เป็นแพลทฟอร์มในการเสริมสร้างและผลักดันให้ Startup ไทย สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ โดยมีจุดเด่นในการเชื่อมโยง บูรณาการ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภายในและต่างประเทศเป็นเครือข่ายร่วมดำเนินงาน ทั้งในลักษณะพันธมิตรด้านการลงทุน พันธมิตรด้านการบ่มเพาะธุรกิจ และพันธมิตรด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ทั้งในด้านการวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ โดยการลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการลงนามระหว่าง บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด และพันธมิตรด้านการลงทุน ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือสหพัฒน์ บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ซึ่งจากการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ จะก่อให้เกิดการดำเนินงานที่คล่องตัว และเกิดความร่วมมือในการลงทุน เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้ Startup ไทย ให้สามารถพัฒนาศักยภาพ ซึ่งจะเป็นกลไกที่ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้น
และในโอกาสนี้ ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด โดยความร่วมมือดังกล่าว เป็นการร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับและสนับสนุน Startup ไทย รวมถึงการสนับสนุน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทักษะในด้าน Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoTs), 5G อีกด้วย