ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 **** ศูนย์บริการสารพันทันใจขอปิดการให้บริการ ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน ได้ที่ http://www.psds.tu.ac.th/training1 หรือโทร 0 2564 4440 79 ต่อ 1033**** “เชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous 2562  โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.csrdiw.com” หรือโทร 0 2202 4025**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
รปอ.อภิจิณ ให้การต้อนรับคณะกลุ่มผู้รวบรวมข้าวโพดหวานอุตสาหกรรม และเกษตรกรปลูกข้าวโพด
        วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น.นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตาหกรรม นางสาวรัตนา รักษ์ตระกูล ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย นางสุชาดา ดิษยวรรธนะ เลขานุการกรมกรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญจากกองวัตถุอันตราย ได้ให้การต้อนรับ นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย นายวาทิน มงคลสารโสภณ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 เกาะสำโรง จ.กาญจนบุรี คณะกลุ่มผู้รวบรวมข้าวโพดหวานอุตสาหกรรม และเกษตรกรปลูกข้าวโพด ที่ได้เดินทางมาให้กำลังใจ และขอบคุณคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่ยังคงให้มีการใช้สารพาราควอตในภาคเกษตรกรรม โดยให้มีมาตรการจำกัดการใช้ และให้ความรู้แก่เกษตรกร ทั้งนี้ เกษตรกรปลูกข้าวโพดหวานมีความจำเป็นต้องใช้สารพาราควอตเพื่อการเกษตร เนื่องจากมีราคาถูก ต้นทุนต่ำ และใช้ได้ผลดี หากจะยกเลิก ทางราชการจะต้องหาสารทดแทนที่ใช้กำจัดวัชพืชที่มีราคาต้นทุนต่ำ และใช้ได้ผลเท่ากับสารพาราควอต