ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 **** ศูนย์บริการสารพันทันใจขอปิดการให้บริการ ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน ได้ที่ http://www.psds.tu.ac.th/training1 หรือโทร 0 2564 4440 79 ต่อ 1033**** “เชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous 2562  โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.csrdiw.com” หรือโทร 0 2202 4025**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
ก.อุตฯ จับมือ สภาอุตฯ ชวนโรงงานร่วมใจหยุด 4-6 ก.พ. ช่วยลดการเกิดมลภาวะ
         วันนี้ (1 ก.พ. 62) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวเรื่อง “ขอความร่วมมือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงปัญหาฝุ่นละออง ชะลอการผลิตหรือหยุดเดินเครื่องจักร ในช่วงเวลาที่มีค่ามลพิษสูงสุดในแต่ละพื้นที่เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม” โดยนายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมด้วย ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรมและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือโรงงานใน 15 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น ราชบุรี สระบุรี สงขลา นครราชสีมา อยุธยา ฉะเชิงเทรา ระยอง นครปฐม ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกกระทบจากมลพิษให้หยุดเดินเครื่องจักรเป็นการชั่วคราว หรือลดกำลังการผลิตเพิ่มอีก 30 เปอร์เซ็นต์เพื่อลดการปล่อยควันและของเสีย ในวันที่ 4-6 ก.พ. 62 ซึ่งตรงกับช่วงเทศกาลตรุษจีนเพื่อช่วยลดมลภาวะที่อาจเกิดขึ้น พร้อมให้โรงงานอุตสาหกรรมร่วมกัน Big Cleaning Day ทำความสะอาดเครื่องจักรครั้งใหญ่ เพื่อกำจัดฝุ่นและของเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทั้งยังรณรงค์ให้โรงงานปรับเปลี่ยนรถขนส่งภายในมาใช้พาหนะที่ใช้ไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิงซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และอยากให้ทุกภาคส่วนร่วมปลุกจิตสำนึกให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างมลภาวะ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจะยังคงเฝ้าระวัง และตรวจสอบโรงงานให้ครบทุกแห่งต่อไปจนกว่าปัญหาฝุ่นละอองจะคลี่คลาย