"เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ 3Rs ประจำปี พ.ศ. 2562"**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ตาม
     วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายทาวัน ถาวรทวีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน2 และเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาตาม"โครงการจิตอาสา รักษ์แม่น้ำ" เพื่อเป็นการฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลา โดยนำร่องพื้นที่คลองอู่ตะเภา รวมถึงเป็นการเฝ้าระวังและลดผลกระทบมลพิษน้ำที่เกิดจากที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมตลอดจนเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่มทุกภาคส่วนในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ ในการนี้ รองอธิบดีกรมโรงงานฯ พร้อมคณะ ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ภาคอุตสาหกรรมและเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำในพื้นที่ทะเลสาบสงลา นำร่องพื้นที่คลองอู่ตะเภา ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปริก จากนั้นลงพื้นที่คลองอู่ตะเภา สำรวจจุดเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ณ บริเวณวัดบางศาลา ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา และลงพื้นที่ตลาดน้ำคลองแหพบผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ณตลาดน้ำคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา