ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในร่างกฏกระทรวงจำนวน 8 ฉบับ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 **** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบถังดักไขมันแก่ผู้นำชุมชนริมคลองเปรมประชากร ตามโครงการจิตอาสาคลองสวยน้ำใส ชุมชนร่วมใจใช้ถังดักไขมัน
วันนี้ (9 สิงหาคม 2562) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบถังดักไขมันแก่ผู้นำชุมชนริมคลองเปรมประชากร จำนวน 2,500 ชุด ให้แก่นายมงคลชัย สมอุดร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และผู้นำชุมชนจากเขตดุสิต เขตจตุจักร เขตหลักสี่ และเขตดอนเมือง จำนวนหน่วยงานละ 500 ชุด ตามโครงการจิตอาสาคลองสวยน้ำใส ชุมชนร่วมใจใช้ถังดักไขมัน เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการจิตอาสาของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประชาชนในชุมชนคลองเปรมประชากร ร่วมงาน ณ บริเวณห้องโถง อาคารนารายณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม