ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในร่างกฏกระทรวงจำนวน 3 ฉบับ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 กรกฏาคม 2562**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมมาวงศานุวงค์ นิทรรศการของกระทรวงอุตสาหกรรม และการประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 1/2562
         วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมมาวงศานุวงค์ นิทรรศการของกระทรวงอุตสาหกรรม และการประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 1 / 2562 โดยมีนายกอบชัย สิงสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแนวคิด เนื้อหา รูปแบบการจัดนิทรรศการ และการออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งในส่วนนิทรรศการให้สมพระเกียรติ มีความโดดเด่น ทันสมัย และน่าสนใจ รายละเอียดการขายพื้นที่งาน Thailand Industry Expo 2019 ร่างคำสั่งคณะทำงาน Thailand Industry expo 2019 ณ ห้องประชุมชั้น 6 โซน บี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม