ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในร่างกฏกระทรวงจำนวน 3 ฉบับ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 กรกฏาคม 2562**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการ
     วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายอดิทัต วสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม “เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม” โดยมีนางสาวสุนทรี สุภาสงวน รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ แนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ และการพิจารณาจัดตั้งสำนักงานใหม่ในต่างประเทศ ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูมโรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม9