ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการ ช่วยตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน ได้ที่ http://www.psds.tu.ac.th/training1 หรือโทร 0 2564 4440 79 ต่อ 1033**** “เชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous 2562  โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.csrdiw.com” หรือโทร 0 2202 4025**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว
       วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม  2562 เวลา 09.00 น. นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว โดยมีนายกัมปนาท รุ่งเรืองชัยศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 200 คน ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ แนวคิดและความจำเป็นของการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวและการพัฒนาอย่างยั่งยืน   ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับสถานประกอบการอุตสาหกรรมและเพื่อรับสมัครสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ขอรับการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 500 ราย ส่วนสถานประกอบรายใดสนใจที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน โทร 02-202-4173