ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการ ช่วยตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน ได้ที่ http://www.psds.tu.ac.th/training1 หรือโทร 0 2564 4440 79 ต่อ 1033**** “เชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous 2562  โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.csrdiw.com” หรือโทร 0 2202 4025**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
กรอ.ให้การต้อนรับคณะผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบหมายให้ นายศุภชัย โปฎก ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1  ให้การต้อนรับคณะผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อจากนั้นนางสาวพะเยาว์ คำมุข ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ได้บรรยายพิเศษเรื่องการเฝ้าระวังมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ณ ห้องศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (Industrial Environmental Monitoring Center : IEMC) ศึกษาดูงานระบบตรวจวัดมลพิษระยะไกล ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ และพาคณะเยี่ยมชมการให้บริการของศูนย์บริการสารพันทันใจ การให้บริการด้านการขออนุญาตวัตถุอันตราย  กากอุตสาหกรรม และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ทั้งในระบบยื่นแบบขออนุญาต และ ระบบ Online ณ อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 
คณะผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดย  Mr.Somphong  SOULIVANH และ Mr.Buavanh VILAVONG(ph.d.) Deputy Director General เดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเรียนรู้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม นโยบายและการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม การออกใบอนุญาตโรงงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2562