ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 **** ศูนย์บริการสารพันทันใจขอปิดการให้บริการ ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน ได้ที่ http://www.psds.tu.ac.th/training1 หรือโทร 0 2564 4440 79 ต่อ 1033**** “เชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous 2562  โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.csrdiw.com” หรือโทร 0 2202 4025**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
พิธีส่งมอบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ ชนิดสารทำความเย็น ระหว่าง กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ กรมศุลกากร
      วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ส่งมอบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็น (Refrigerant Identifier) ให้แก่นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กรมศุลกากร โดยมี นางสาววราภรณ์  หิรัญวัฒน์ศิริ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อม ธนาคารโลก และนางสาวรัตนา รักษ์ตระกูล ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย  เป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมศุลกากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 
     กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดพิธีส่งมอบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็น จำนวน 9 เครื่อง มูลค่า กว่า 1.9 ล้านบาท ให้แก่กรมศุลกากร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านใช้ตรวจสอบและป้องกันการลักลอบนำเข้าสารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน หรือสาร HCFCs ตามแนวชายแดน เพราะสารดังกล่าวทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน การส่งมอบครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 รวมเครื่องมือตรวจสอบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมส่งมอบให้กรมศุลกากรแล้วทั้งสิ้น 21 เครื่อง  
   
     ทั้งนี้ ประเทศไทยโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลัก ในการดำเนินการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้พิธีสารมอนทรีออล  โดยดูแลให้มีการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน หรือสาร HCFCs   ซึ่งประเทศไทยได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนพหุภาคีภายใต้พิธีสารมอนทรีออล สนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถปฏิบัติได้ตามพันธกรณี