ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 **** ศูนย์บริการสารพันทันใจขอปิดการให้บริการ ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน ได้ที่ http://www.psds.tu.ac.th/training1 หรือโทร 0 2564 4440 79 ต่อ 1033**** “เชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous 2562  โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.csrdiw.com” หรือโทร 0 2202 4025**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ “MOI - PRESS SPORT DAY 2019”
   วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์  “MOI - PRESS SPORT DAY 2019” และแข่งขันคู่เปิดสนาม โดยมีนายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวรายงาน  และนายนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเอสซีจี กล่าวต้อนรับ พิธีเปิดเริ่มด้วยขบวนพาเหรดตระการตาภายใต้แนวคิด “อุตสาหกรรมรักษ์โลก” เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy ประกอบด้วยดรัมเมเยอร์ นางเบญจมาภรณ์ เอกฉัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ถือป้ายนำขบวนพาเหรด นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ทีมวิ่งคบเพลิง ประกอบด้วย นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมด้วยนายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายวิษณุ  ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นางสาวสมจิณณ์  พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้บริหารจากหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหารจากกลุ่มบริษัทเอสซีจี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมงานจำนวนมาก
 
กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแข่งขันแบดมินตันระหว่างผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมกับผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยคู่เปิดสนามจากทีมม่วงซ่า ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคู่กับผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์  และคู่ตีจากทีมฟ้าแซ่บ คุณเกรียงไกร (ป้าหมู) นักข่าวอาวุโส จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และคุณพรพิมล แย้มประชา หนังสือพิมพ์ข่าวสด  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานกระทรวงอุตสาหกรรม กับคณะผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมทั้งบริษัทเอเจนซี่ ที่มาดูแลงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ  นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  โดยปีนี้จัดการแข่งขันเป็นปีที่ 2 ได้รับความร่วมมือจาก กลุ่มบริษัทเอสซีจี เอื้อเฟื้อด้านสถานที่และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างดียิ่ง