เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน ได้ที่ http://www.psds.tu.ac.th/training1 หรือโทร 0 2564 4440 79 ต่อ 1033**** “เชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous 2562  โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.csrdiw.com” หรือโทร 0 2202 4025**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
กิจกรรม Ozone Running 2018 ภายใต้กิจกรรม “เรื่องโอโซน เรื่องของเรา”
        วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 8.00 น. นางอนงค์  ไพจิตรประภาภรณ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม Ozone Running 2018 ภายใต้กิจกรรม “เรื่องโอโซน เรื่องของเรา” และมอบถ้วยรางวัล โดยมี ดร.สุพจน์  เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวรัตนา  รักษ์ตระกูล ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย นางสาวนงคราญ  สุจริตกิตติกุล รักษาการนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ นายนราธิป  เลาหตีรานนท์ รักษาการนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ รศ.ดร.พิสุทธิ์  เพียรมนกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ คุ้งบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ
        การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมด้วยการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน