"พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 (THE PRIME MINISTER'S INDUSTRY AWARD 2018)"  โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661/ หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม นำคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมฯ เยี่ยมชมบริษัท เพาเวอร์ พรอสเพค จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายทองชัย  ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบหมายให้นายศุภกิจ บุญศิริ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน นายปณตสรรค์ สูจยานนท์ วิศวกรเชี่ยวชาญ และนายสมพงค์ เพ็งระวะ วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม นำคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมในการติดตาม การตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน โดยมีพลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช เป็นประธานอนุกรรมการ คณะทำงานประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีคณะทำงานร่วมของโครงการประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เข้าเยี่ยมชมโรงงานและผลดำเนินการของบริษัท เพาเวอร์ พรอสเพค จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้การบูรณาการโครงการระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศบนพื้นฐานการประกอบกิจการที่ได้มาตรฐานสากล