"พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 (THE PRIME MINISTER'S INDUSTRY AWARD 2018)"  โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661/ หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงาน อุตสาหกรรม กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 (Workshop I) ภายใต้ชุดกิจกรรม “เรื่องโอโซน เรื่องของเรา”
            วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงาน 
 อุตสาหกรรม กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 (Workshop I) ภายใต้ชุดกิจกรรม “เรื่องโอโซน เรื่องของเรา” โดยมีคุณจอร์เจีย วาร์เลน รักษาการผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย นางนภาพรรณ กาญจนโภคิณ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน ธนาคารออมสิน นายนราธิป เลาหตีรานนท์ รักษาการนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ ดร.วิรัช  วิฑูรย์เธียร หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อม ธนาคารโลก ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอฺตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ห้อง The Gallery ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ สยามสแควร์ 
      การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล และให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการปัญหาชั้นบรรยากาศโอโซนถูกทำลาย และแนวทางการจัดการสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนที่ถูกต้องสำหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเข้าร่วมกิจกรรม Hackathon ในลำดับต่อไป