ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในร่างกฏกระทรวงจำนวน 3 ฉบับ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 กรกฏาคม 2562**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการระบบอนุญาตและติดตามวัตถุอันตรายทางอิเล็กทรอนิกส์แบบเบ็ดเสร็จ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมดึงพันธมิตร 8 องค์กร บูรณาการการทำงานร่วมกันในการพิจารณาการอนุญาตนำเข้าและติดตามสารไซเดียมไซยาไนด์ หวั่นลักลอบไปผลิตยาเสพติด
นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวิชาการเพื่อทบทวนจัดทำกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 – 2/2562
นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมพิธีเปิดงาน “แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป” (Manufacturing Expo)
นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมโรงงานและร่วมพิธีเปิดเดินเครื่องล้างแยกเศษหิน ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพศิลาอุตสาหกรรม
นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง "การชี้แจงพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และรับฟังความคิดเห็นกฎหมายลูก"
นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาหารเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 4/2562
นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ารับฟังคำแนะนำเรื่องการขับเคลื่อนและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯและโครงการตามแผนบูรณาการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | ... | 101 - 110 | 111 - 120 | 121 - 122