ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในร่างกฏกระทรวงจำนวน 8 ฉบับ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 **** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการ “จิตอาสาปลูกข้าวเพื่อลูกแม่”
นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ครั้งที่ 50-5/2562
นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว ครั้งที่2/2562
นายศุภกิจ บุญศิริ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ครั้งที่ 4/2562
นายกรณ์ภัฐวี ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมกรณีการประกอบกิจการดูดทรายในแม่น้ำโขง
รวอ.ให้การต้อนรับ Mr. Alexey Fruzdev รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย พร้อมคณะ
รองนายกฯ สมคิด ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน US. – ASEAN Business Council (USABC) นำคณะนักธุรกิจชั้นนำสหรัฐฯ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
การสนับสนุนและร่วมวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมรีไซเคิลในประเทศไทย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะถวายพระพรชัยมงคล และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา

1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | ... | 111 - 120 | 121 - 130 | 131 - 133