ศูนย์บริการสารพันทันใจ งดให้บริการวันเสาร์ที่ 2 พ.ย. 2562**** "เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ 3Rs ประจำปี พ.ศ. 2562"**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.)
กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)
สำนักงานเลขานุการกรม (สล.)
กองกฎหมาย (กม.)
กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 (กร. 1)
กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 (กร. 2)
กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม (กกอ.)
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย (กวอ.)
กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน (กมร.)
กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (กอน.)
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กย.)
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวภ.)
กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม (กทพ.)
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน (กปภ.)
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน (กทส.)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศส.)
สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง (สจก.)