เลือกปีสัมประสิทธิ์ที่ต้องการแสดงผล
ภาค จำนวนโรงงาน ค่าการใช้น้ำ ลบ.ม./วัน ค่าการใช้น้ำ ลบ.ม./เดือน % การใช้น้ำ
ภาคเหนือ 13,711 1,482,454.27 37,061,356.83 5.91069
ภาคตะวันตก 15,258 4,574,231.04 114,355,776.12 18.23790
ภาคตะวันออก 12,031 5,718,907.59 142,972,689.70 22.80183
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15,804 2,547,220.59 63,680,514.63 10.15601
ภาคใต้ 8,911 1,910,022.51 47,750,562.64 7.61544
ภาคกลาง 36,967 8,848,076.83 221,201,920.78 35.27813
รวมทั้งหมด 627,022,820.69922  
หมายเหตุ
การคำนวณการใช้น้ำต่อเดือน มาจาก 25 วันทำการ