เลือกปีสัมประสิทธิ์ที่ต้องการแสดงผล
จังหวัด จำนวนโรงงาน ค่าการใช้น้ำ ลบ.ม./วัน ค่าการใช้น้ำ ลบ.ม./เดือน % การใช้น้ำ
ร้อยเอ็ด 713 49,428.43 1,235,710.69 .19708
สุโขทัย 641 48,719.01 1,217,975.25 .19425
ปัตตานี 379 125,701.35 3,142,533.64 .50118
พระนครศรีอยุธยา 2,589 1,271,696.32 31,792,408.00 5.07037
บุรีรัมย์ 682 70,140.91 1,753,522.65 .27966
สมุทรสงคราม 306 79,610.46 1,990,261.59 .31741
อุตรดิตถ์ 416 43,872.14 1,096,803.41 .17492
พะเยา 288 27,586.07 689,651.66 .10999
มหาสารคาม 506 36,002.58 900,064.53 .14355
พังงา 457 72,721.56 1,818,039.08 .28995
หนองบัวลำภู 214 21,262.85 531,571.19 .08478
สระบุรี 1,698 737,814.79 18,445,369.80 2.94174
นครสวรรค์ 1,445 139,607.07 3,490,176.78 .55663
ตาก 658 80,961.08 2,024,027.04 .32280
แม่ฮ่องสอน 98 4,556.68 113,916.88 .01817
ปทุมธานี 3,751 1,370,409.55 34,260,238.69 5.46395
นครศรีธรรมราช 1,279 141,277.27 3,531,931.86 .56329
นครราชสีมา 3,262 1,300,804.34 32,520,108.46 5.18643
ลำปาง 1,162 110,096.37 2,752,409.20 .43896
กาฬสินธุ์ 660 48,645.71 1,216,142.87 .19396
พัทลุง 506 32,701.58 817,539.49 .13038
ชัยภูมิ 625 46,138.21 1,153,455.18 .18396
บึงกาฬ 237 20,251.65 506,291.16 .08075
อ่างทอง 436 132,021.59 3,300,539.87 .52638
อำนาจเจริญ 392 17,272.41 431,810.28 .06887
อุบลราชธานี 1,512 383,451.01 9,586,275.22 1.52886
สงขลา 1,500 684,011.59 17,100,289.82 2.72722
ตราด 418 50,803.42 1,270,085.50 .20256
พิษณุโลก 762 53,817.66 1,345,441.49 .21458
สระแก้ว 559 52,901.69 1,322,542.32 .21092
นครนายก 300 37,387.83 934,695.63 .14907
ตรัง 651 130,860.19 3,271,504.82 .52175
ฉะเชิงเทรา 2,002 759,758.15 18,993,953.79 3.02923
กำแพงเพชร 726 91,236.14 2,280,903.40 .36377
ลำพูน 725 265,373.66 6,634,341.45 1.05807
นนทบุรี 1,979 425,513.28 10,637,832.01 1.69656
ชัยนาท 455 53,507.82 1,337,695.62 .21334
ราชบุรี 1,808 427,098.51 10,677,462.67 1.70288
ขอนแก่น 1,637 181,011.91 4,525,297.64 .72171
ประจวบคีรีขันธ์ 652 148,996.02 3,724,900.42 .59406
จันทบุรี 527 62,213.72 1,555,343.00 .24805
ระยอง 2,834 2,486,979.55 62,174,488.70 9.91583
กระบี่ 549 54,955.85 1,373,896.36 .21911
เชียงราย 1,025 94,697.69 2,367,442.26 .37757
ชลบุรี 4,775 1,666,198.23 41,654,955.85 6.64329
ชุมพร 753 140,772.34 3,519,308.43 .56127
สมุทรปราการ 7,354 2,414,838.48 60,370,961.91 9.62819
ปราจีนบุรี 916 640,052.82 16,001,320.55 2.55195
เพชรบุรี 638 181,505.73 4,537,643.17 .72368
สตูล 246 47,776.48 1,194,412.04 .19049
พิจิตร 659 42,871.33 1,071,783.17 .17093
กรุงเทพมหานคร 17,288 2,056,810.95 51,420,273.70 8.20070
สุพรรณบุรี 1,157 102,930.06 2,573,251.41 .41039
ยโสธร 319 22,358.99 558,974.76 .08915
นราธิวาส 306 24,436.24 610,906.04 .09743
กาญจนบุรี 1,383 247,667.22 6,191,680.58 .98747
สุรินทร์ 558 61,936.13 1,548,403.15 .24695
นครพนม 463 37,251.86 931,296.50 .14853
นครปฐม 3,281 863,449.19 21,586,229.75 3.44265
แพร่ 1,934 55,929.27 1,398,231.81 .22300
อุดรธานี 1,551 86,606.52 2,165,163.08 .34531
ลพบุรี 850 290,187.69 7,254,692.35 1.15701
หนองคาย 431 34,960.79 874,019.81 .13939
สุราษฎร์ธานี 1,246 268,175.33 6,704,383.24 1.06924
ภูเก็ต 472 60,668.53 1,516,713.16 .24189
เชียงใหม่ 1,701 285,889.97 7,147,249.24 1.13987
มุกดาหาร 277 19,422.11 485,552.65 .07744
ยะลา 264 32,044.17 801,104.31 .12776
เพชรบูรณ์ 846 98,520.59 2,463,014.86 .39281
อุทัยธานี 268 21,755.52 543,888.06 .08674
สกลนคร 671 32,325.69 808,142.15 .12889
น่าน 357 16,964.03 424,100.85 .06764
สิงห์บุรี 267 57,888.53 1,447,213.19 .23081
เลย 476 41,206.62 1,030,165.55 .16429
ศรีสะเกษ 618 36,741.88 918,547.10 .14649
ระนอง 303 93,920.01 2,348,000.35 .37447
สมุทรสาคร 6,033 2,522,973.86 63,074,346.53 10.05934
รวมทั้งหมด 627,022,820.69922  
หมายเหตุ
การคำนวณการใช้น้ำต่อเดือน มาจาก 25 วันทำการ